Onderhoud

Om een tuin mooi te houden, moet deze onderhouden worden. Onder andere dient de beplanting vakkundig gesnoeid te worden. Niet iedereen heeft daar de tijd, de kennis en de middelen voor. Wij kunnen u daarbij adviseren en/of helpen door het onderhoud voor u te verzorgen. U kunt ervoor kiezen om het onderhoud gedeeltelijk of in zijn geheel aan ons over te dragen.

Hierbij kunt u kiezen uit diverse onderhoudsmogelijkheden, bijvoorbeeld op incidentele of periodieke basis. Ook kunnen wij u een compleet onderhoudscontract aanbieden waardoor u het hele jaar zorgeloos kunt genieten van een prachtige tuin.
Ons motto is: DE KLANT BEPAALT!

Hieronder een overzicht van de mogelijke onderhoudswerkzaamheden:


Boomverzorging klein

  waterlot/ opschot verwijderen.
-   afgebroken takken verwijderen.
-   afgevallen blad verwijderen.
-   vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.
 

Rozen

-    voorjaarssnoei voor het bloeiseizoen.
-    zomersnoei tijdens het bloeiseizoen.
-    wintersnoei na het bloeiseizoen.
-    bemesten naar behoefte.
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.

Boomverzorging groot
-    dit valt altijd onder meerwerk.
  Winterservice
-    het sneeuw- en ijsvrij maken van de verharding ( indien nodig). Dit is een stelpost die apart in rekening gebracht zal worden.

Heesters
-    snoeien op licht en lucht naar behoefte om de beplanting in zijn natuurlijke habitus te begeleiden.
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.
  Verharding
-    onkruidvrij maken (chemisch of handmatig)
-    afgevallen blad verwijderen.
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.

Hagen
-    3-zijdig snoeien door middel van motorische heggenschaar.
-    Haagvoet onkruidvrij maken.
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.
  Vijver
-    filters en pompen controleren en schoonmaken.
-    afgevallen blad verwijderen.
-    snoeien waterplanten.
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.

Vaste planten
-    snoeien van uitgebloeide bloemen tijdens het bloeiseizoen.
-    terugsnoeien na het bloeiseizoen.
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.
  Goten
-    dakgoten schoonmaken.
-    vloergoten schoonmaken.
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.

Bemesting
-    naar behoefte tijdens het groeiseizoen.
-    bij aanplanten.
  Vochtvoorziening
-    het verstrekken van vocht valt onder meerwerk.
-    tuin is voorzien van automatische vochtvoorziening.

Beplanting
-    het leveren en aanplanten van beplanting valt onder meerwerk.
-     leveren en aanplanten van perkgoed en bollen valt onder meerwerk.

  Inboet
-    is alleen van toepassing op door ons aangeplante en geleverde beplanting.
-    aanslaggarantie is één jaar geldig na aanplant.
Ziekte en plagen
-    indien er zich storende ziekten of plagen voordoen, worden deze na overleg met de klant bestreden met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften. Dit valt onder meerwerk.
  Groenafval
-    vrijgekomen groenafval wordt door ons afgevoerd en aangeleverd bij een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf.
-    Vrijgekomen groenafval wordt door ons verzameld en gestort op de in de tuin aanwezige composthoop.

Klimplanten
-    vormsnoei (indien nodig)
-    opbinden ( indien nodig)
-    afzetten (al naar gelang type plant)
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.
  Gazon
-    maaien tijdens het groeiseizoen.
-    kanten steken.
-    verticuteren.
-    onkruid bestrijding (chemisch of handmatig)
-    bemesten.
-    bezanden.
-    dressen.
-    beluchten.
-    vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren.

 

© Hovenier Dirk Spek | 2017